header image
 

Archive for oktober, 2013

A-PRP samma som autolog PRP

• 02/10/2013

Det finns PRP och så finns det A-PRP. Skillnad? Nej – det är kärt barn med många namn. A står för autolog och innebär i detta sammanhang att blodet i behandlingen tas från samma person som få injektionen. Alltså finns det ingen risk för allergiska reaktioner eller annat som kan inverka negativt på patientens hälsa. […]